Nove objavy z archeologickych vyskumov
Zapadoslovenskeho muzea v Trnave.Jozef U R M I N S K Yosidlenie osidlenie osidlenie osidlenie

Pocas zachranneho archeologickeho vyskumu v Hlohovci cast Panska Niva sa nasli tazobne jamy (vyhlbene s cielom ziskat hlinu na omazanie stien domov) vyplnene predmetmi z keramiky, kamena a kosti. V ich blizkosti sa nasli v zemi negativy kolovych jam, v ktorych boli kedysi osadane koly z konstrukcie velkych halovych domov. Na sidliskach z tohoto obdobia je typ velkeho haloveho domu bezny a svedci o velkorodinnych zvezkoch neolitickej populacie. Vo velkej casti preskumanych osad Lengyelskej kultury sa taktiez objavuju jednotlive hroby medzi obytnymi stavbami, vynimkou nie su ani volne pohodene casti ludskeho tela, ako lebka bez tela, alebo jednotlive kosti.Tieto nalezy svedcia o doposial nepreskumanych praktikach vtedajsieho obyvatelstva suvisiacich s nepietnou manipulaciou so zomrelymi. Pocas vyskumu v Hlohovci sa nasiel v plytkej jame hrob nedospeleho jedinca bez milodarov, ulozeneho v skrcenej polohe na pravom boku s rukami pred tvarou. Orientacia kostry bola v smere vychod - zapad. Hrob vsak nebol v praveku pravdepodobne dosledne zahrnuty hlinou, pretoze cast noh a panvovej kosti kostry bola rozvlecena po okoli, co mozno pripisat selmam hladajucim na sidlisku mesitu potravu.

ak chces poslat komentar, prosim tukni na:
archeologia@persimmonpress.com

Cely clanok © 2000, Jozef Urminky, Persimmonpress.com